leczenie alkoholika Kraków

leczenie_alkoholizmu

Leczenie alkoholizmu jako choroby zależy od stosowanych metod terapii, które wynikają z dominującego w Polsce paradygmatu. Całkowita abstynencja od alkoholu jest głównym założeniem i celem terapii uzależnień bazujących na modelu Dwunastu Kroków Anonimowych Alkoholików oraz w programach leczenia alkoholizmu opartych na modelu chorobowym.