Leczenie narkomanii

Leczenie narkomanii
Informacje ogólne  

Leczenie narkomanii w naszym ośrodku opiera się na programie 28-dniowym prowadzonym w trybie zamkniętym, tryb dzienny nie jest zalecany.

Pobyt stacjonarny jest najskuteczniejszą wersją, aby mieć pewność, że osoba uzalezniona rzeczywiście utrzymuje abstynencję od narkotyków w trakcie trwania leczenia.

Przez cały czas trwania osoba przebywa na zwolnieniu chorobowym.