Leczenie lekomanii

Leczenie lekomanii
Informacje ogólne  

Pobyt stacjonarny 28-dniowy na leczeniu uzależnienia od leków obejmuje:

  1. psychoterapię grupową oraz indywidualną uzależnienia, 
  2. detoks od leków,
  3. konsultacje psychiatryczne. 

Lekarz wystawia zwolnienie chorobowe na cały pobyt.