Kontakt

Kontakt

Ośrodek Terapii Uzależnień i Depresji SYMPTOM s.c.

Adres ośrodka leczenia uzależnień

ul. Szczytowa 28

33-112 Tarnowiec k. Tarnowa

woj. małopolskie

 

Dane kontaktowe
Tel.: 531 01 01 00
E-mail: osrodek.uzalezniony@gmail.com

Lokalizacja ośrodka

Spacer wirtualny po ośrodku:

https://www.youtube.com/watch?v=px5jUnsaUU0

 

Kadra ośrodka

Kierownik ośrodka (d.s. programu terapii):

 • mgr Michał Chrabąszcz - specjalista psychoterapii uzależnień w procesie certyfikacji

Managerki (d.s. organizacyjnych):

 • Katarzyna Lachowicz-Musiał - sprawy finansowe i organizacyjne 
 • lic. Joanna Madziarska - sprawy biurowe

Terapeuci uzależnień (terapia grupowa i indywidualna):

 • mgr Beata Borowiec - psycholog, terapeuta uzależnień, psychoterapeutka w nurcie psychodynamicznym
 • mgr Elżbieta Michoń - psycholog, specjalista psychoterapii uzależnień
 • mgr Rafał Rzeźnik - specjalista psychoterapii uzależnień
 • mgr Dawid Musiał - psycholog, terapeuta uzależnień
 • mgr inż Tomasz Janiczek, specjalista psychoterapii uzależnień w procesie certyfikacji

Opiekunowie (24-godzinny nazdór nad ośrodkiem):

 • Ryszard Mazur
 • Ewa Ocłoń
 • Danuta Biedroń
 • Justyna Nauka

Współpracujący lekarze psychiatrzy:

 • lek. Krzysztof Dec
 • lek. Kacper Gajecki
 • lek. Rafał Kempa

Firmy współpracujące:

 • Usługi pielęgniarskie (badania analityczne, kroplówki)
 • Catering - Royal Food

 

Alkoholizm to choroba, nad którą da się zapanować

(Poniższy wywiad opublikowano na łamach Niezależnego Miesięcznika Regionalnego "TARNÓW"; wydanie: czerwiec-lipiec 2015 r.)

Rozmowa z Antonim Marcke – mgr. specjalistą psychoterapii uzależnień, współzałożycielem i pierwszym kierownikiem Ośrodka Terapii SYMPTOM, psychoterapeutą w Ośrodku Leczenia Uzależnień i Współuzależnienia Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza w Tarnowie, współzałożycielem Stowarzyszenia „Arcamino” w Skrzyszowie i prowadzącym tam Grupy Wsparcia dla osób uzależnionych oraz – osobno – dla ich rodzin

Jaka aktualnie przedstawia się w Polsce sytuacja jeśli chodzi o problem alkoholizmu ?

Wydaje się, że w ostatnim czasie problemy alkoholizmu i narkomanii stały się mniej nośne w mas mediach i ograniczają się do informacji o wypadkach drogowych i innych dramatycznych wydarzeniach spowodowanych przez osoby będące pod wpływem alkoholu oraz informacji o wykrytych przemytach lub nielegalnej produkcji narkotyków. Jednym z powodów może być fakt, że z tymi problemami zaczęliśmy sobie dobrze radzić, ponieważ powstały ustawy, które zobowiązują administrację rządową i samorządową do odpowiednich działań. Powstało wiele stowarzyszeń i organizacji pozarządowych, które pomagają rozwiązywać te problemy. Niezwykle dynamicznie rozwinął się ruch Anonimowych Alkoholików, i to dużo wcześniej niż wymienione wcześniej działania. Dlatego bardziej nośne są tematy związane z innymi uzależnieniami – problem „dopalaczy”, anoreksji, bulimii, hazardu, seksu itp.

Czy dni świąteczne i uroczystości rodzinne, wesela i czas karnawału to chwile trudne dla osób uzależnionych od alkoholu albo bliskich uzależnienia ?

Osoby uzależnione muszą pamiętać o pewnych zasadach bezpiecznego zachowania tak jak w każdej innej chorobie np. cukrzycy. Jedną z tych zasad jest zakaz kontaktu fizycznego, wzrokowego, zapachowego i smakowego z alkoholem oraz nieuczestniczenie w tych imprezach czy uroczystościach, na których jest alkohol. Jest to jeden z poważniejszych problemów trzeźwiejących alkoholików. Dotyczy to również osób, które są na pograniczu uzależnienia, ponieważ dalsze kontakty z alkoholem mogą doprowadzić już do uzależnienia. Problem niebezpieczeństwa uzależnienia może stwierdzić tylko specjalista, ponieważ uzależnienie jest zaburzeniem, które nie pozwala pacjentowi na poznanie rzeczywistej sytuacji związanej z jego piciem alkoholu. Taka osoba przeważnie wyraża o sobie opinię typu:  „nie mam żadnego problemu”. Osobiście nie spotkałem jeszcze nigdy alkoholika, który miałby świadomość przekroczenia granicy uzależnienia. 

Kto to właściwie są ci Anonimowi Alkoholicy ?

Anonimowi Alkoholicy są wspólnotą kobiet i mężczyzn, których łączy jeden wspólny problem – uzależnienie od alkoholu. Trzeźwość swoją realizują w oparciu o plan rozwoju osobowego i duchowego tzw. program 12 Kroków AA. Działanie Wspólnoty opiera się na 12 Tradycjach, czyli zasadach wypracowanych w ciągu historycznego rozwoju AA. Wspólnota AA nie jest żadną organizacją, partią polityczną czy innym stowarzyszeniem. Jedynym i podstawowym celem jest trzeźwość. Wspólnota AA nie ma żadnych władz i nie posiada żadnych struktur, nie prowadzi dokumentacji. Pracę w grupie organizuje wybierany co jaki czas rzecznik grupy, który reprezentuje ją również na zewnątrz  –  jest to funkcja służebna wobec członków grupy. Wszystkie grupy w Polsce reprezentuje tak zwana „siódemka”, która wybierana jest na kolejnych kongresach AA i ona pełni również służebną rolę wobec grup AA w Polsce.

Jak Anonimowi Alkoholicy są zorganizowani i jak działają w Tarnowie ?

Każda grupa AA jest autonomiczna, ale dochodzi do pewnych porozumień, choćby takich jak organizowanie rocznic czy też koordynacja dni i godzin mitingów tak aby w każdy dzień tygodnia odbywał się miting. Mitingi to regularne, zamknięte spotkania Anonimowych Alkoholików w danej grupie, na których dzielą się oni szczerze swoimi sukcesami i porażkami oczywiście z prawem każdego uczestnika do zachowania pełnej anonimowości.

Kiedy człowiek powinien zaniepokoić się swoim zachowaniem wobec alkoholu ?

Bardzo często otrzymuję to pytanie, w oparciu o moje doświadczenie to „przedproże” uzależnienia występuje już wtedy, gdy ktoś zaczyna wypijać coraz większe ilości alkoholu co doprowadza często do upijania się i zaczyna szukać okazji do picia. Drugim alarmującym objawem są rosnące uwagi, pretensje, żale i złość kierowana przez osoby najbliższe, rodzinę, przyjaciół czy też przez przełożonych. do osoby pijącej alkohol, które często zmieniają się w awantury.

Jakie są podstawowe, niekwestionowane objawy uzależnienia od picia alkoholu ?

Objawem jest z pewnością picie alkoholu w trudnych sytuacjach: piętrzenie się problemów, poczucie winy, wstydu, krzywdy, samotności, odrzucenia, niezrozumienia, złości itp. Także picie alkoholu w celu poprawienia nastroju, zrelaksowania się, poczucia się kimś innym, lepszym, bardziej szczęśliwym radosnym, bycia bardziej śmiałym, odważnym. Takim objawem jest z pewnością częste upijanie się, zmieniające się w ciągi alkoholowe czyli codzienne picie nawet niewielkich ilości alkoholu. Paradoksalnie także podejmowanie prób ograniczania ilości wypijanego alkoholu i zakładania okresów abstynencji to objawy istnienia problemu uzależnienia. Innym znakiem uzależnienia jest popularny „kac”, który wydłuża się w miarę rozwoju choroby alkoholowej a w końcowym jej etapie pojawia się padaczka alkoholowa, omamy wzrokowe i słuchowe, delirium tremens. Również tzw. „mocna głowa” czyli zwiększona tolerancja organizmu na alkohol to objaw choroby alkoholowej. Uzależnienie występuje na pewno gdy alkohol staje się czymś bardzo ważnym w życiu: zabiera czas przeznaczony dla rodziny, pracy zawodowej, zainteresowań, praktyk religijnych. Wreszcie z ewidentnym alkoholizmem mamy do czynienia wówczas gdy picie alkoholu ma miejsce mimo zakazu lekarza, wymogu zażywania leków albo powstawania szkód, moralnych, emocjonalnych i finansowych itp.

Czy chorobę alkoholową można skutecznie wyleczyć ?

Niestety nie, ponieważ choroba alkoholowa jest nieuleczalna. W jej wyniku powstają nieodwracalne zmiany organiczne i psychiczne, które powodują, że alkoholik nigdy już nie będzie osobą zdrową pod tym względem. Chorobę alkoholową można natomiast skutecznie  zatrzymać przez proces trzeźwienia a następnie żyć z nią normalnie a nawet bardziej udanie niż przed zachorowaniem na nią. Nie wystarczy w tym wypadku sama abstynencja lecz konieczna jest żmudna praca nad sobą. Znam alkoholików, którzy nawet cieszą się z takiego doświadczenia, gdyż obecnie są przekonani, że przeżywają swoje życie w sposób bardziej pełny i szczęśliwy.  

 

Ośrodek Terapii Uzależnień i Depresji SYMPTOM

funkcjonuje na podstawie

ROZPORZĄDZENIA MINISTRA ZDROWIA 

z dnia 15 grudnia 2018 r. w sprawie funkcjonowania podmiotów leczniczych sprawujących opiekę nad uzależnionymi od alkoholu. Na podstawie art. 22 ust. 3 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2018 r. poz. 2137 i 2244).

Rozporządzenie określa:

1) organizację, kwalifikacje personelu, sposób funkcjonowania i rodzaje podmiotów leczniczych wykonujących świadczenia stacjonarne i całodobowe oraz ambulatoryjne w sprawowaniu opieki nad uzależnionymi od alkoholu;

2) sposób współdziałania podmiotów leczniczych, o których mowa w pkt 1, z instytucjami publicznymi i organizacjami społecznymi w zakresie sprawowania opieki nad uzależnionymi od alkoholu.

§ 2. Podmioty lecznicze wykonujące świadczenia stacjonarne i całodobowe oraz ambulatoryjne w sprawowaniu opieki nad uzależnionymi od alkoholu realizują:

1) działania diagnostyczne w zakresie diagnozy nozologicznej i problemowej;

2) programy korekcyjne dla osób spożywających alkohol ryzykownie i szkodliwie lub używających substancji psychoaktywnych oraz osób z zaburzeniami nawyków i popędów;

3) programy psychoterapii uzależnień;

4) programy psychoterapii zaburzeń funkcjonowania członków rodziny, które wynikają ze spożywania alkoholu lub używania innych substancji psychoaktywnych przez osoby bliskie, zwane dalej "programami psychoterapii członków rodzin";

5) indywidualne świadczenia zapobiegawczo-lecznicze dla osób spożywających alkohol szkodliwie oraz uzależnionych od alkoholu i członków ich rodzin;

6) indywidualne świadczenia rehabilitacyjne dla osób uzależnionych od alkoholu i członków ich rodzin;

7) działania konsultacyjno-edukacyjne dla członków rodzin osób uzależnionych od alkoholu.

Najczęściej zadawane pytania:

Formy leczenia uzależnień – jakie są?

W Polsce zasadniczo można rozróżnić dwie metody leczenia uzależnień.

 1. Psychoterapię tzw. strategiczno-strukturalną, krótkoterminową trwającą 28 dni - stosowaną w prywatnych ośrodkach lub 56 dni – stosowaną w publicznych placówkach NFZ.
 2. Psychoterapię bazującą na metodzie tzw. społeczności, średnio- lub długoterminową 6 – 12 miesięczną stosowaną w ośrodkach Monar.

Program leczenia uzależnień w całej Polsce jest praktycznie wszędzie taki sam. Nieważne czy osoba odbywa terapię uzależnienia na południu czy na północy kraju, wszędzie przerabia to samo. Bardzo często w przypadku nawrotów picia, zażywania czy grania, rodzina zawozi uzależnionego do różnych ośrodków z nadzieją, że może tam otrzyma skuteczną pomoc. Niestety za każdym razem uzależniony przerabia to samo.

Wynika to z tego, że w Polsce jest tylko kilka szkół psychoterapii uzależnień posiadające akredytację PARPA. Wszystkie z tych szkół, szkolą przyszłych terapeutów wg metody opracowanej jeszcze w latach 90-tych przez prof. Mellibrudę. Terapeuci wyszkoleni w tej samej metodzie pracują później w różnych ośrodkach NFZ-owskich, prywatnych, poradniach, ale niestety wszyscy leczą tym samym programem.

Dobry ośrodek leczenia uzależnień – czym się cechuje?

W naszym ośrodku nikt nie jest traktowany jako kolejny pacjent, w rozumieniu tego słowa przez NFZ, ale jako osoba w jego kompleksowej całości. Nie widzimy alkoholizmu, narkomanii, hazardu, seksoholizmu jako choroby, ale jako wieloletnie przyzwyczajenia do radzenia sobie z pewnymi stanami lub sytuacjami. Picie, zażywanie, granie czy seks służyły osobom uzależnionym, między innymi do zagłuszania pewnych uczuć czy myśli. Dlatego bardzo ważne oprócz zajęć grupowych jest indywidualne leczenie, które może dotyczyć również właśnie tych osobistych problemów osoby. W swojej pracy badamy przyczyny uzależnień i skupiamy się nad ich wyeliminowaniem, dzięki temu pomogliśmy już wielu uzależnionym w powrocie do nowej jakości życia.

Na czym polega terapia uzależnień?

Terapia uzależnień polega na połączeniu psychoterapii i farmakoterapii celem zwiększenia skuteczności leczenia. Psychoterapia uzależnień przebiega w niewielkiej grupie. Wyjaśniamy, na czym polega proces leczenia i trzeźwienia, rozbrajamy mechanizmy uzależnień tj. nałogową regulację uczuć, iluzje i zaprzeczenia. Udzielamy przydatnych wskazówek np. jak radzić sobie z emocjami, głodem alkoholowym, narkotykowym, hazardowym itp. Konfrontujemy ze stratami wynikającymi z picia/ zażywania/ hazardowego grania itp. Pomagamy pacjentom zrozumieć ich utratę kontroli nad alkoholem/ narkotykami/ hazardem itp. oraz uznać bezsilność. Uczymy jak mają zapobiegać nawrotom choroby, jakie mają stosować zalecenia. Przeprowadzamy treningi konstruktywnych zachowań oraz trening asertywnych zachowań abstynenckich (odmawiania picia/ zażywania/ grania itp.). Wszystko na podstawie naszej wieloletniej wiedzy i doświadczenia, dzięki temu każda osoba może po wyjściu z terapii wdrożyć te pomocne wskazówki w życiu codziennym.

Najczęściej zadawane pytania:

Jakie macie efekty terapii?

Dobry przykład z praktyki: Byli uczestnicy terapii, którzy przychodzą na grupę wsparcia wciąż mówią, że w przeszłości, półki z alkoholem w supermarketach przyciągały ich jak magnes. Teraz mogą je po prostu pominąć, często z uśmiechem na ustach i bez uczucia lub potrzeby kupowania alkoholu. Bardzo miłe uczucie, które daje niezbędne poczucie spełnienia, że poprzednia zależność zamieniła się w obojętność wobec alkoholu. Niektórzy są bardzo zaskoczeni, ponieważ nie znali nawet takiego postępowania z alkoholem przed leczeniem. Typowym efektem terapii jest to, że depresja, poczucie winy i wstydu oraz bezsenność znikają często jeszcze w trakcie leczenia, a pragnienie znieczulenia się zmienia się w radość życia, dobre samopoczucie i witalność oraz chęć aktywnego uczestnictwa w życiu. Jednak zasadniczo efektem terapii jest umiejętność radzenia sobie z emocjami, głodem alkoholowym/ narkotykowym/ hazardowym itp.oraz zapobiegania nawrotom przez pacjentów celem utrzymywania trwałej abstynencji.

Oczywiście pod każdą formą uzależnienia kryje się coś głębiej. Niektórzy ludzie wstydzą się iść na terapię uzależnienia, więc spędzają lata badając przyczyny swojego picia z pomocą psychologów i trenerów. Jednak nie jest ważne, aby znać przyczyny, mieć całkowitą wiedzę o sobie, a następnie nadal pić. Ważne jest, aby SŁUCHAĆ i to jest cecha naszej metody leczenia uzależnień, dzięki której człowiek jest doprowadzany do stanu, w którym jest w stanie się zatrzymać. Po leczeniu naszą metodą ludzie w końcu działają tak, jak tego oczekiwali, ale sami tego nie byli w stanie zrobić.

Dlaczego ludziom tak trudno wyjść z uzależnienia?

Często obserwując ludzi nadużywających można odnieść wrażenie, że spożywanie alkoholu, narkotyków czy hazardu jest dla nich z pozoru udaną strategią radzenia sobie z problemami. Jednak taka osoba z reguły pije, zażywa, gra, ponieważ znajduje się w sytuacji stresowej, niezależnie od tego, czy jest to stres fizyczny, zawodowy czy emocjonalny. Przy pomocy alkoholu, narkotyku, hazardu percepcja zostaje oszołomiona, w wyniku czego nie odczuwają już stresu. Błędem jest myślenie, że problem zniknął, bo jesteś zrelaksowany, ale w rzeczywistości jesteś po prostu oszołomiony, dlatego odczuwasz relaks.

Czy istniej picie kontrolowane?

Jest książka traktująca o tej kwestii: Picie kontrolowane, W.R. Miller, (2006). W ostatnich latach nawet promuje się w Polsce tzw. Program Ograniczania Picia, który jest de facto próbą picia kontrolowanego. Osoba uzależniona w stopniu lekkim lub umiarkowanym może być w stanie częściowo kontrolować picie alkoholu z lub bez wsparcia farmakologicznego w postaci Naltreksonu. Tak więc jeżeli uzależnionemu uda się pić kontrolowanie? To, skoro tego chce, czemu miałby tego nie robić?

Jednak po naszej terapii uzależnienia sprawa wygląda tak, że jeżeli alkoholik nie czuje już pociągu do picia i odczuwa obojętność wobec alkoholu, dlaczego miałby chcieć to kontrolować? To nie ma sensu, a z naszego doświadczenia, to pytanie już nie powstaje po czwartym tygodniu terapii uzależnienia.

Skuteczność terapii alkoholowej

Wskaźnik skuteczności to bardzo szeroki termin. Jak zmierzyć skuteczność? Czy ktoś, kto po pierwszej swojej terapii, wypija tylko raz w roku tj. podczas swoich urodzin, zamiast picia co miesiąc po wypłacie, odnosi sukces czy nie odnosi sukcesu? Lub ktoś, kto pije tylko jedno piwo tygodniowo po trzech miesiącach? Przychodzą do nas ludzie, którzy wypijają butelkę wina lub szampana dwa razy w tygodniu, oraz tacy, którzy spożywają dziennie ponad dwanaście piw i dodatkowo wysokoprocentowy alkohol.
Szanse na sukces po terapii uzależnienia są bardzo wysokie, dlatego zawsze warto próbować. Nawet jeżeli jedna terapia nie była 100% skuteczna, to zawsze warto znowu próbować. Statystyka jest taka, że od trzech do czterech na dziesięciu uczestników terapii uzależnienia przestaje pić z powodzeniem i trwale. Pozostali dwaj - trzej piją dużo mniej lub rzadziej, a na około dziesięć – dwadzieścia procent, leczenie ma niewielki długoterminowy efekt i wynika to z różnych powodów, np. głębokich zaburzeń osobowości czy braku motywacji do trzeźwienia. Jeżeli ktoś gwarantuje 100 procent skuteczności swojej metody – kłamie! Jest to wynik, którego nigdzie nie osiągniesz, ponieważ nie jest to możliwe. Jest zbyt wiele innych czynników uzależnienia, które czasami są nieznane.

Jak wyleczyć alkoholika?

Leczenie alkoholika zasadniczo polega na zatrzymaniu działania mechanizmów uzależnienia, które je utrzymują. Psychoterapia uzależnienia trwa około 120 godzin, więc trudno tu opisać złożoność metody w kilku słowach. Przede wszystkim przeprowadzana jest dogłębna diagnoza psychiatryczna – nozologiczna i psychologiczna – problemowa, ponieważ każde uzależnienie ma oczywiście różne podłoże i składowe. Następnie uczestnik siada na fotelu wśród innych pacjentów i uczy się bardzo skutecznych form radzenia sobie z głodem alkoholowym, uczuciami, zapobiegania nawrotom itp. Alkoholik po terapii jest często tak mocno wyciszony, że po wyjściu z terapii odczuwa obojętność lub odrzucenie względem alkoholu.

Jak wygląda skuteczna terapia?

Aby przeprowadzić osobie uzależnionej tzw.” Szkołę życia na trzeźwo”, potrzebujemy czterech tygodni tj. 28 dni, ponieważ na tyle mamy rozpisany program leczenia uzależnienia. Dodatkowo po terapii oferujemy darmowe wsparcie dla osób uzależnionych w postaci odbywającej się co drugą sobotę grupy wsparcia. Jeśli osoba mieszka za granicą lub daleko od ośrodka, a pomoc lub wsparcie jest potrzebne natychmiast, jesteśmy również dostępni przez Internet w postaci terapii przez Skype. Dzięki temu osoba uzależniona po terapii w naszym ośrodku ma pewność, że w razie potrzeby czy w ramach terapii podtrzymującej abstynencję otrzyma pomoc. Jeżeli osoba będzie podczas terapii pracować, a po wyjściu stosować się do zaleceń, radzić sobie z głodem i uczuciami to wystarczy jej jedna skuteczna terapia, aby wyjść z uzależnienia.