Terapia on-line

terapia on-line
Informacje ogólne  

Jako pierwszy ośrodek w Polsce w 2017 r. wprowadziliśmy nową formę: terapia uzależnień on-line lub Program ograniczania picia.

Terapia on-line prowadzona jest przez Internet w formie wideokonferencji. 

Terapia przez Skype kierowana jest głównie dla osób mieszkających za granicą, ale nie tylko.