Tabletki antyalkoholowe

Tabletki antyalkoholowe

Z tego artykułu dowiesz się:

Tabletki antyalkoholowe – badania skuteczności

Tabletki antyalkoholowe bez recepty – jakie są dostępne?

Tabletki antyalkoholowe ceny - porównanie

Antyalkoholowe tabletki – czy są skuteczne?

Tabletki na niepicie alkoholu – gdzie kupić?

Tabletki na niepicie alkoholu bez recepty - dostępność

Czy są tabletki żeby nie pić alkoholu?

Tabletki żeby nie pić alkoholu - podsumowanie

Tabletki antyalkoholowe - Campral

Campral (Akamprozat)

Tabletki antyalkoholowe o nazwie Campral (Akamprozat) to syntetyczny związek acetylo-homotauryna wapnia, którego struktura chemiczna przypomina homotaurynę, która jest naturalnie występującym w ludzkim organizmie aminokwasem. Akamprozat działa w centralnym układzie nerwowym, mając na celu przywrócić normalną aktywność neuronów glutaminergicznych, które stają się nadmiernie pobudzone w wyniku przewlekłego spożywania alkoholu. Tabletki antyalkoholowe Campral (Akamprozat) są stosowane w leczeniu alkoholizmu i dostępne na receptę we Francji już od 1989 r., a obecnie jest dostępny również w wielu innych krajach na całym świecie.

W tym artykule dokonano przeglądu danych ze wszystkich opublikowanych badań klinicznych tabletek antyalkoholowych na bazie akamprozatu, przeprowadzonych wśród pacjentów uzależnionych od alkoholu w ramach programów ambulatoryjnych. Ogólnie rzecz biorąc, pacjenci leczeni tabletkami antyalkoholowymi wykazywali znacznie wyższy wskaźnik skuteczności pod względem: zakończenia leczenia, czasu jaki upłynął do pierwszego wypicia, wskaźniku abstynencji i / lub skumulowanego czasu trwania abstynencji, w porównaniu do pacjentów otrzymujących placebo. Niezawodny wpływ leku na wydłużanie abstynencji, w połączeniu z doskonałym profilem bezpieczeństwa sugeruje, że tabletki antyalkoholowe na bazie akamprozatu, mogą być przydatne dla szerokiego zakresu pacjentów uzależnionych od alkoholu.

Tabletki antyalkoholowe – badania skuteczności

Badania skuteczności tabletek antyalkoholowych przeprowadzono na Wydziale Psychiatrii kliniki uniwersyteckiej w Innsbrucku w Austrii, a następnie opublikowano je w czasopiśmie Lancet, 25 maja 1996 r. Było to porównanie tabletek antyalkoholowych na bazie akamprozatu z placebo w długotrwałym leczeniu uzależnienia od alkoholu. Poprzednie francuskie badania przeprowadzone w 1995 r. sugerowały, że akamprozat może pomóc w zapobieganiu nawrotom. Tabletki antyalkoholowe wprowadzono jako wsparcie psychoterapii, ponieważ wg statystyki, aż około 50% alkoholików wraca do picia w ciągu 3 miesięcy od zakończenia leczenia. Celem tego badania była ponowna ocena skuteczności i bezpieczeństwa długotrwałego leczenia tabletkami antyalkoholowymi Campral na bazie akamprozatu w uzależnieniu od alkoholu.

W tym wieloośrodkowym badaniu zrekrutowano 455 pacjentów w wieku 18–65 lat z przewlekłym lub epizodycznym uzależnieniem od alkoholu. Pacjentom przydzielono losowo leczenie tabletkami antyalkoholowymi Campral (Akamprozat) przez 360 dni w następujących dawkach: 1998 mg na dobę dla masy ciała powyżej 60 kg; 1332 mg na dobę dla masy ciała równej lub poniżej 60 kg) lub placebo.

Pacjentów oceniano w dniu rozpoczęcia leczenia tabletkami antyalkoholowymi oraz w dniach 30, 90, 180, 270 i 360-tym na podstawie wywiadu, raportu własnego, kwestionariusza i badań laboratoryjnych. Pacjentów sklasyfikowano jako abstynentnych, nawracających lub nieuczestniczących. Czas do pierwszego niepowodzenia leczenia (nawrót do picia lub nieobecność) był głównym miernikiem wyniku.

Wyniki badań tabletek antyalkoholowych

Spośród wszystkich zakwalifikowanych osób, siedmiu pacjentów zostało wykluczonych z analizy, ponieważ nie uczestniczyli już w pierwszym dniu leczenia, dlatego nie otrzymywali żadnych leków. 94 pacjentów leczonych tabletkami antyalkoholowymi z akamprozatem i 85 pacjentów otrzymujących placebo ukończyło fazę leczenia. Spośród wycofanych z badania: 104 (po 52 w każdej grupie) nawróciło do picia, 69 (odpowiednio 33 i 36) utracono z obserwacji, 63 (31 i 32) odmówiło, aby kontynuować leczenie, 16 (15 i 11) cierpiało na współistniejącą chorobę, 3 w międzyczasie zmarły (dwa i jeden), 10 (sześć i cztery) miało niepożądane skutki uboczne, 1 (leczony akamprozatem) otrzymał niewłaściwy lek, a wyniki 3 (spośród leczonych placebo) były niezgodne.

Ogólny odsetek bez niepowodzenia leczenia był wyższy w grupie zażywających tabletki antyalkoholowe z akamprozatem niż w grupie zażywającej placebo przez cały okres leczenia. Pod koniec leczenia 41 (18,3%) leczonych akamprozatem i 16 (7,1%) pacjentów otrzymujących placebo było stałymi abstynentami. Średni skumulowany czas trwania abstynencji był istotnie dłuższy w grupie zażywającej tabletki antyalkoholowe niż w grupie z placebo (138,8 i 103,8 dni). 148 pacjentów (79 akamprozatu i 69 placebo) ukończyło 27-miesięczną obserwację: 27 (11,9%) leczonych akamprozatem i 11 (4,9%) pacjentów otrzymujących placebo pozostawało ciągle abstynentami, a średni łączny czas trwania abstynencji wynosił 230,8 dni (259,1) i odpowiednio 183,0 dni (235,2). Pod względem objawów niepożądanych oprócz sporadycznej biegunki nie było różnicy w skutkach ubocznych między grupami. Pod koniec leczenia 41 (18,3%) leczonych tabletkami antyalkoholowymi z akamprozatem i 16 (7,1%) pacjentów otrzymujących placebo było na stałe abstynentami.

Jak podsumowano we wnioskach z badań, tabletki antyalkoholowe z akamprozatem są skutecznym i dobrze tolerowanym farmakologicznym dodatkiem do programów leczenia psychoterapeutycznego w leczeniu pacjentów uzależnionych od alkoholu. Oryginał opublikowano:

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/8676626

tabletki antyalkoholowe bez recepty

Tabletki antyalkoholowe bez recepty

Tabletki antyalkoholowe bez recepty moża kupić w naszym sklepie internetowym tu:

https://sklep.terapia-leczenie.pl/3-tabletki-antyalkoholowe

Tabletki antyalkoholowe Campralex są dotępne bez recepty i różnią się nieco składem chemicznym od leku antyalkoholowego o nazwie Campral. Zatem Campralex jest suplementem diety na bazie kwasu gamma-aminomasłowego, natomiast Campral jest lekiem na bazie akamprozatu, czyli preparaty te rożnią się od siebie składem, a co za tym idzie też kwalifikacją między suplementem diety, a lekiem. Aby wykazać różnicę zestawimy:

  1. Lek antyalkoholowy na akamprozacie na receptę Campral ma wzór chemiczny C5H11NO4S
  2. Tabletki antyalkoholowe bez recepty Campralex mają wzór chemiczny  C4H9NO2

Jak widać na powyższym porównaniu wzorów chemicznych, zasadniczym fundamentem obydwu preparatów jest aminokwas CHNO, jednak o różnej liczbie atomowej. Główną różnicę w składzie Campralu robi dodatek w postaci siarki (S), której nie ma w Campralexie, jednak zasadniczy wpływ obu substancji na układ nerwowy czowieka jest bardzo podobny.  

Tabletki antyalkoholowe bez recepty Campralex oferowane przez prywatny ośrodek terapii uzaleznień w sprzedaży wysyłkowej w cenie 37 zł za 60 kapsułek. Zamówienia prosimy składac w naszym sklepie internetowym pod adresem: https://sklep.terapia-leczenie.pl/3-tabletki-antyalkoholowe

Tabletki antyalkoholowe ceny

Tabletki antyalkoholowe ceny mogą różnić się dość znacząco od 150 zł do 50 zł za opakowanie. Przykładowe zestawienie cen tabletek antyalkoholowych zawiera poniższa tabela. 

Tabletki antyalkoholowe Cena w PLN
Campral 120
Naltex 150
Anticol 50
Campralex 37

Tabletki antyalkoholowe oprócz ceny różni działanie. Zasadniczo można podzielić je na 2 grupy: blokery oraz przeciwgłodowe.

  1. Tabletki antyalkoholowe – blokery – Anticol czy Naltex jak sama nazwa mówi czyli blokują picie. Anticol blokuje proces rozkładu alkoholu w wątrobie do aldehydu octowego, co powoduje u pijącego złe samopoczucie. Z kolei Naltex blokuje receptory opioidowe w mózgu, co likwiduje u pijącego euforyzujące działanie alkoholu. Zażywa się je przed piciem alkoholu, aby osoba nie wypiła go dużo.
  2. Tabletki przeciw głodowi alkoholowemu Campral lub Campralex zmniejszają pragnienie alkoholu, a zażywa się je aby osoba nie odczuwała głodu alkoholowego i w efekcie nie piła alkoholu.

Antyalkoholowe tabletki

Antyalkoholowe tabletki zawierają Acamprosate, który jest sprzedawany pod marką Campral. Producentem w USA jest Forest Pharmaceuticals Inc. z siedzibą w Saint Louis, a wytwórcą w Europie jest firma Merck Sante sas mieszcząca się w mieście Lyon we Francji. Antyalkoholowe tabletki o nazwie Campral są doustnym lekiem, który został oficjalnie zatwierdzony w Stanach Zjednoczonych oraz na całym świecie do leczenia uzależnienia od alkoholu. Jego bezpieczeństwo i skuteczność zostały wykazane w wielu badaniach klinicznych na całym świecie i podobnie jak w przypadku wszystkich farmakoterapii w ramach leczenia alkoholizmu, stosuje się go w połączeniu z psychoterapią uzależnienia.

W tym artykule dokonano przeglądu mechanizmu działania, skuteczności klinicznej i bezpieczeństwa antyalkoholowych tabletek na bazie akamprozatu w badaniach z udziałem zdrowych i uzależnionych od alkoholu, korzystając z opublikowanych raportów z lat 1984–2009. Antyalkoholowe tabletki działają, przywracając normalną aktywność neurotransmisji glutaminergicznej, zmienioną przez przewlekłe picie alkoholu. Doskonały profil bezpieczeństwa akamprosatu oraz kilka właściwości farmakokinetycznych i farmakodynamicznych sprawiają, że jest on odpowiedni do leczenia pacjentów uzależnionych od alkoholu.

Tabletki na niepicie alkoholu

Skuteczność tabletek na niepicie alkoholu była już wielokrotnie badana. Poniżej opisane w Europie testy tabletek na niepicie alkoholu na bazie akamprozatu w utrzymaniu abstynencji od alkoholu zostały przeprowadzone w 1995 r. W Centrum Alkoholizmu w Nancy we Francji. Przeprowadzono prospektywne badanie tabletek na niepicie alkoholu u pacjentów uzależnionych w dwóch poziomach dawek, których skuteczność była porównywana z placebo oraz monitorowana przez 12 miesięcy. Liczba 538 włączonych do badania pacjentów po detoksykacji zostało losowo przydzielonych do jednej z trzech grup: 177 pacjentów otrzymało placebo, 188 otrzymało akamprozat w dawce 1,3 g / dzień (grupa niskiej dawki), 173 otrzymało 2,0 g / dzień (grupa dużej dawki).

Badanie było prowadzone przez 12 miesięcy, a następnie tabletki na niepicie alkoholu były odstawiane, a prowadzony był jeszcze 6-miesięczny okres na placebo. Średni wiek pacjentów wynosił 43,2 lata ± 8,6 lat. Ich średnie dzienne spożycie alkoholu przed badaniem było wysokie i wynosiło prawie 200 g / dzień i trwało długo, bo średnio 9,5 lat +/- 7,1 lat. Utrzymywanie abstynencji wśród badanych było zgodne z kolejnością dawek: wysoka dawka> niska dawka> placebo. Różnica była znacząca juz po pierwszych 6 miesiącach, ale nie była większa po 12 miesiącach. Liczba dni ciągłej abstynencji po detoksykacji wyniosła 153 +/- 197 w grupie otrzymującej dużą dawkę w porównaniu do 102 +/- 165 w grupie otrzymującej placebo, przy czym grupa otrzymująca dawkę zgłoszoną 135 +/- 189 dni. Frekwencja obecności w klinice była znacznie lepsza w grupach zażywających tabletki na niepicie alkoholu niż w grupie zażywającej placebo. W 6-miesięcznym okresie po leczeniu tabletkami na niepicie alkoholu nie zaobserwowano zwiększonego wskaźnika nawrotów ani efektów ubocznych zażywania leku. Profil skutków ubocznych dla tabletek na niepicie alkoholu na bazie akamprozatu był dobry w porównaniu z grupą kontrolną, przy czym częściej zgłaszano tylko biegunkę. To badanie potwierdza skuteczność farmakologiczną tabletek na niepicie alkoholu posiadająca w składzie akamprozat i jego dobrą akceptowalność. Badanie to potwierdza włączenie akamprozatu do strategii leczenia alkoholizmu jako uzupełnienie psychoterapii. Oryginał opublikowano:

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/7662044?dopt=Abstract

tabletki na niepicie

Tabletki na niepicie alkoholu bez recepty

Tabletki na niepicie alkoholu bez recepty Campralex mają podobne działanie do leku Campral. Zasadniczo bazują one na kwasie gamma-aminomasłowym, który jest neuroprzekaźnikiem hamującym układ nerwowy. Bardzo często występujący u osób uzależnionych od alkoholu niedobór tego neurotransmitera objawia się napięciem wewnętrznym i poirytowaniem co przekłada się na generowanie głodu alkoholowego. Zażywanie tabletek na niepicie alkoholu bez recepty Campralex powoduje rozluźnienie i uspokojenie układu nerwowego, co zmniejsza głód alkoholowy.

Tabletki na niepicie alkoholu bez recepty Campralex są dostępne w sprzedaży wysyłkowej prowadzonej przez prywatny ośrodek terapii uzaleznień w cenie 37 zł za 60 kapsułek. Zamówienia można składać w naszym sklepie internetowym pod adresem: https://sklep.terapia-leczenie.pl/3-tabletki-antyalkoholowe

Czy są tabletki żeby nie pić alkoholu?

Odpowiedź brzmi – tak. Istnieją tabletki żeby nie pić alkoholu, a zasadniczo można je pogrupować pod względem farmakologicznego wpływu na organizm oraz strategii terapeutycznego działania.

  1. Tabletki żeby nie pić alkoholu działające awersyjnie (odrzucająco od alkoholu) takie jak Anticol lub blokery (blokujące przyjemne doznania po wypiciu) czyli Adepend lub Naltex.
  2. Tabletki żeby nie pić alkoholu łagodzące głód alkoholowy tj. Baclofen, Campral, Selincro, Campralex

Tabletki żeby nie pić alkoholu

Tabletki żeby nie pić alkoholu same w sobie mają ograniczone działanie. Przykładowo, jeżeli ktoś nie ma motywacji do utrzymywania abstynencji, leczy sobie alkoholem niskie poczucie własnej wartości lub próbuje zagłuszyć wspomnienia lub emocje, to same tabletki niewiele pomogą, więc może pić mimo ich zażywania, dlatego wymaga on psychoterapii. Jednak tabletki żeby nie pić alkoholu w ramach wprowadzonej farmakoterapii są wsparciem dla psychoterapii uzależnienia, ponieważ działają na organizm niejako uzupełniając to, czego nie naprawi sama psychoterapia, czyli neurobiologii

Nasz blog

Wszywka alkoholowa

Z tego artykułu dowiesz się: co to jest wszywka? co to jest wszywka alkoholowa? jakie ma działanie...

Leki na głód alkoholowy

Leczenie uzależnienia od alkoholu w ramach kompleksowego podejścia do tego problemu powinno składać...

Czym jest delirium alkoholowe? Objawy, leczenie

Delirium alkoholowe, inaczej nazywane "gwałtownym odstawieniem alkoholu" czy "gorączką alkoholową...

Kudzu

Czy Kudzu jest skuteczne w zmniejszaniu spożycia alkoholu?

Tabletki przeciwalkoholowe

Tabletki przeciwalkoholowe są coraz popularniejszym uzupełnieniem terapii uzależnień. W artykule...

Głód alkoholowy

Głód alkoholowy - co to takiego, czy wogóle istnieje, jaki ma wpływ na picie i jak mu zaradzić?

Tabletki na alkoholizm

Czy tabletki na alkoholizm mogą pomóc opanowaniu uzależnienia? Poniżej prezentujemy artykuł, który...

Baclofen

Baclofen stosowany jako lek na alkoholizm jest obecnie coraz bardziej popularny. Czy rzeczywiście...

Dlaczego mężczyzna pije?

Żaden „lek” nie jest tak niebezpieczny dla mężczyzn jak alkohol. Spośród wszystkich osób...

Nowe narkotyki w Polsce

Nowe narkotyki syntetyczne (Dopalacze) to nazwa funkcjonująca w powszechnym użyciu, która opisuje...

Dopalacze

Termin dopalacz (Designer drug) opisuje syntetyczną substancją psychoaktywną, sprzedawaną...

Uzależnienie od hazardu

Nowe badanie wykazało, że uzależnienie od hazardu aktywuje te same szlaki mózgowe, co głód...

Przyczyny uzależnienia od hazardu

Wyniki badań sugerują, że zaburzenia poznawcze (wypaczone myślenie) odgrywają ważną rolę w...