Kudzu

Kudzu

Jak podaje Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych PARPA, w Polsce alkohol regularnie spożywa około 80 % obywateli, z czego około 12% go nadużywa. Wielu z nich w ogóle nie zdaje sobie sprawy z rozmiarów swojego problemu i nie zamierza poddać się leczeniu. Istnieje też bliżej nieokreślona grupa ludzi, która korzystała już z terapii uzależnień, jednak mimo to nadal pije, więc leczenie w ich przypadku nie było skuteczne. Wielu z nich było konsultowanych psychiatrycznie i otrzymało do zażywania różne leki psychotropowe, które jednak odstawili z powodu nieprzyjemnych skutków ubocznych. Z tych powodów istnieje potrzeba opracowania skutecznych leków na bazie produktów naturalnych takich jak kudzu, które mają niską częstość występowania działań niepożądanych lub toksyczności dla wątroby czy mózgu. Istotną rolę w tym kontekście mogą odegrać naturalne preparaty (kudzu), które będą uzupełniać leczenie odstawienia alkoholu i zapobiegać wystąpieniu ewentualnego nawrotu alkoholizmu.

Kudzu co to jest?

Kudzu (Pueraria montana) to sezonowa roślina pnąca, rośnie wysoko tam, gdzie dostępne są odpowiednie powierzchnie (drzewa, skały, ściany), a także rosnąca jako okrywowa, gdzie nie ma powierzchni pionowych. Kudzu to wieloletnia winorośl o bulwiastych korzeniach i ciemnobrązowych pędach w kształcie liny o długości do 20 m. Dorasta do 20 metrów rocznie i może osiągnąć wysokość 30 metrów. Ma wyraźnie owłosione łodygi zielne. Kudzu pochodzi z Azji Wschodniej, głównie z subtropikalnych i umiarkowanych regionów Chin, Japonii i Korei.

Kudzu kapsułki

Kudzu pozyskuje się z korzenia, który może mieć nawet 1 m długości i stanowić do 40% całkowitej biomasy rośliny. Najpopularniejszą formą w jakiej dystrybutorzy sprzedają kudzu to kapsułki. Prywatny ośrodek terapii uzależnień ma w swojej ofercie kudzu kapsułki w przystępnej cenie.

Zamówienia można składać w naszym sklepie internetowym: https://sklep.terapia-leczenie.pl/tabletki-antyalkoholowe/24-tabletki-przeciwalkoholowe.html

Kudzu proszek

Kudzu w proszku jest często poszukiwaną formą przez kupujących, dlatego producenci najczęściej przetwarzają korzenie kudzu w proszek, a następnie sprzedają jako kapsułki lub tabletki. Kudzu w proszku jest składnikiem kapsułki, którą w razie potrzeby można otworzyć uzyskując kudzu proszek celem dodania do pożywienia.

Kudzu suplement diety

Kudzu to nie lek, a suplement diety, dlatego dostępny jest bez recepty.

Kudzu gdzie można kupić?

Kudzu można kupić w sklepach ze zdrową żywnością lub sklepach internetowych. Kudzu można kupić również bezpośrednio w naszym ośrodku lub w formie wysyłkowej.

Zamówienia: https://sklep.terapia-leczenie.pl/tabletki-antyalkoholowe/24-tabletki-przeciwalkoholowe.html

Kudzu apteka

Kudzu mozna również nabyć w aptekach bez recepty.

Kudzu cena

Kudzu cena może zawierać się w przedziale 30-120 zł w zależności od masy oraz ilości kapsułek. Nasz ośrodek sprzedaje Kudzu w cenie 30 zł. Zamówienia na kudzu: https://prywatnyosrodek.pl/sklep/

Korzeń kudzu root działanie

Korzeń kudzu root (root z ang. korzeń) to chiński lek ziołowy, którego działanie jest od dawna znane i stosowane w celu zmniejszenia upojenia alkoholowego i zmniejszania zatrucia. Trudno jest spekulować na temat mechanizmu działania korzenia kudzu root bez analizy jego skuteczności, ale badania biochemiczne nad trzema zawartymi w nim izoflawonami tj. pueraryną, daidzinem i daidzeiną wykazały, że mogą one zmniejszyć spożycie alkoholu poprzez zmianę ścieżki dehydrogenazy mitochondrialnej aldehydu (ALDH2) lub aldehydu monoaminowego-acetaldehydu. Rooke i in., (2000) po badaniach zasugerował, że Korzeń kudzu root, a konkretnie działanie zawartej w nim pueraryny może blokować biogenne szlaki metaboliczne amin, powodując zmianę w centralnych szlakach układu nagrody w mózgu. Z kolei w najnowszym badaniu (Penetar i in ., 2011) dostarczyli dowodów, że korzeń kudzu root może działać zmieniając poziomy etanolu we krwi po epizodzie ostrego picia. Obserwowany po zażyciu korzenia kudzu root przez badanych szybszy wzrost poziomu alkoholu we krwi może skutkować szybszym wejściem alkoholu do OUN, a tym samym zwiększyć intensywność lub czas trwania satysfakcjonujących efektów pierwszego napoju alkoholowego. Działanie korzenia kudzu root może powodować opóźnienie w czasie wypicia następnego napoju i w efekcie przerwać upijanie się (Lukas i in ., 2005). Z kolei w przeprowadzonych ostatnio badaniach na szczurach Shen i in., (2012) donosi, że inny flawonoid – dihydromyricetyna - zmniejszał spożycie alkoholu u szczurów, antagonizował ostre działanie alkoholu i przeciwdziałał objawom odstawienia, a mechanizm ten był wyjaśniany jako wynik interakcji z miejscem benzodiazepinowym na receptorach GABA A i zwiększonej ekspresji podjednostki GABA A w hipokampie. Ten profil różni się nieco od kudzu i może reprezentować nowy związek chemiczny, który może być kandydatem terapeutycznym (więcej w tym temacie można przeczytać w artykule p.t.: Tabletki na alkoholizm).

Ekstrakty z korzenia kudzu root są najlepiej znane ze swojej zdolności do tłumienia spożycia alkoholu lub zmiany efektów alkoholowych przez zwierzęta laboratoryjne ( Heyman i in., 1996 ; Keung i Vallee, 1993b ; Keung, 2003 ; Overstreet i in., 1996 ; Rezvani i in. ., 2003 ; Benlhabib i in., 2004). Stopień redukcji picia alkoholu jest często wysoki i wynosi 50%, a efekty pojawiały się w ciągu jednego do dwóch dni od rozpoczęcia leczenia.

Kudzu root cena

Kudzu root cena z reguły kształtuje się na poziomie od kilkunastu do nawet stu zł. Nasz ośrodek sprzedaje kudzu root w cenie 30 zł. 

Kudzu badania

W poniżej przytoczonych badaniach wykazano, że korzeń kudzu root i działanie zawartych w nim pueraryny, daidziny i daidzein, które są aktywnymi izoflawonami zawartymi w kudzu skutecznie zmniejszają spożycie alkoholu u wielu gatunków ssaków.

Na potrzeby badania skuteczności kudzu opracowano znormalizowany ekstrakt z korzenia kudzu root, który zachował stosunek głównych izoflawonów znalezionych w surowym korzeniu, z tym wyjątkiem, że stężenie izoflawonów wzrosło do 25%. Wcześniej wykazano, że 7-dniowe leczenie tym ekstraktem z korzenia kudzu root znacznie zmniejszyło spożycie alkoholu przez osoby pijące w naturalnym otoczeniu ( Lukas i in., 2005 ) i że ten efekt nie wynika z wywołanego przez kudzu wzrostu efektów odurzających ( Penetar i in., 2011). Niniejsze randomizowane badanie z podwójnie ślepą próbą, kontrolowane placebo miało na celu ustalenie, czy cztery tygodnie leczenia ekstraktem kudzu zmniejszyłyby spożycie alkoholu u mężczyzn nieużywających dużych ilości alkoholu w warunkach ambulatoryjnych oraz w celu udokumentowania profilu bezpieczeństwa i skutków ubocznych kudzu.

Korzeń kudzu gdzie kupić?

Korzeń kudzu można kupić w naszym sklepie internetowym: https://sklep.terapia-leczenie.pl/tabletki-antyalkoholowe/24-tabletki-przeciwalkoholowe.html

Korzeń kudzu jaki można nabyć za pośrednictwem naszego ośrodka zawiera się w ilości 60 kapsułek w cenie 30 zł.

tabletki kudzu

Tabletki kudzu

Skuteczność tabletek kudzu była testowana w badaniach przeprowadzonych w USA. Badanych rekrutowano poprzez reklamy w lokalnych i uniwersyteckich gazetach i ulotkach na terenie Bostonu. Spośród 117 osób, które odpowiedziały na reklamy i zadzwoniły do ​​laboratorium, 34 kwalifikowało się do dalszego badania. Zostali oni zaproszeni do laboratorium, podpisali świadomą zgodę i rozpoczęto procedurę pełnego badania przesiewowego tabletek kudzu. Trzynaście osób albo nie kwalifikowało się z powodów medycznych, albo nie można było się z nimi skontaktować po wizycie przesiewowej, albo w międzyczasie odmówiło udziału. Spośród wszystkich chętnych ostatecznie przebadano 21 dorosłych mężczyzn (17 rasy białej, 1 Afroamerykanin, 2 Latynosów, 1 pochodzący z Bliskiego Wschodu); średni wiek wynosił 23,8 ± 3,46 lat, zakres wieku 21–33 lata. Do badania rekrutowano wyłącznie mężczyzn, ponieważ jeden z izoflawonów w roślinie kudzu (daidzein) ma słabą aktywność estrogenową w modelach zwierzęcych (por. Amer i in ., 2010), a jednym z celów tego badania było rozszerzenie oceny bezpieczeństwa wyciągu z tabletek kudzu na okres 4 tygodni. Osoby, które odpowiedziały na te reklamy, po udzieleniu pisemnej świadomej zgody zostały zaproszone do laboratorium na dalszą weryfikację, przeprowadzono ocenę psychiatryczną (zorganizowany wywiad kliniczny dla zaburzeń DSM-IV) i przeprowadzono badanie fizykalne obejmujące elektrokardiogram, parametry życiowe, pełną hematologię, chemię krwi i testy moczu. Osoby pochodzenia azjatyckiego zostały wykluczone z powodu znanej zwiększonej reakcji zaczerwienienia na alkohol. Osób o wskaźniku masy ciała (BMI) powyżej 18-25 kg względem normy zostały wykluczone. Dodatkowo w ramach rekrutacji do badań skuteczności tabletek kudzu zakwalifikowano osoby, które paliły mniej niż 10 papierosów dziennie, piły mniej niż 2 filiżanki kawy dziennie, paliły mniej niż cztery papierosy z marihuany miesięcznie i używały innych nielegalnych narkotyków mniej niż 20 razy w życiu.

Uczestnicy badania tabletek kudzu spełniali kryteria DSM-IV dotyczące nadużywania lub uzależnienia od alkoholu, ale nie uzależnienia od żadnego innego narkotyku w ciągu ostatnich trzech lat, dodatkowo nie mogli brać żadnych leków psychotropowych. Osoby, które cierpiały na alkoholizm matczyny (FAS), zostały również wykluczone, aby uniknąć potencjalnego podklinicznego zespołu alkoholowego płodu. Profile demograficzne uczestników w obu grupach podano w tabeli (…). Badanie zostało zatwierdzone przez McLean Hospital Institutional Review Board, a poszczególne osoby otrzymały wynagrodzenie za ich udział.

Osoby w trakcie badania były kontrolowane alkomatem pod kątem poziomu alkoholu we krwi, w tym celu musieli przychodzić do laboratorium dwa razy w tygodniu, aby dostarczyć próbki moczu i krwi w celu monitorowania używania narkotyków, picia alkoholu i czynności wątroby. W trakcie badania przeprowadzono w sumie 227 badań alkomatem i tylko jedna próbka oddechu była pozytywna na obecność alkoholu podczas wszystkich trzech faz badania.

Dane zbierano za pomocą małego naręcznego urządzenia ActiWatch, które uczestnicy nosili przez 24 godziny na dobę w ciągu całego 8-tygodniowego badania. Badani byli proszeni o rejestrację wszystkich zażywanych narkotyków i spożywanego alkoholu poprzez naciśnięcie przycisku, aby wprowadzić odpowiedni kod. Dodatkowo uczestnicy każdego ranka wypełniali dziennik, który składał się z pytań: oceny subiektywnego wpływu na nastrój, apetyt, lęk, zdolność koncentracji, drażliwość, chęć picia alkoholu, ilość snu, napięcie fizyczne i fizyczne objawy w ciągu ostatnich 24 godzin, oraz pytania, aby podać liczbę napojów alkoholowych, papierosów i napojów kofeinowych, które spożyli, a na końcu pytania o porę snu i pobudkę. Uczestnicy byli oceniani za pomocą Inwentarza Depresji Becka lub BDI (1996) i Inwentarza niepokoju Becka lub BAI (1988) cztery razy w trakcie badania: dwa razy na początku, raz na końcu fazy leczenia (tydzień 6) i raz na koniec obserwacji (tydzień 8).

Badanie tabletek kudzu składało się z 2-tygodniowego okresu początkowego, 4 tygodni leczenia (pacjenci zostali losowo przydzieleni do leczenia tabletkami kudzu lub placebo i 2-tygodniowego okresu obserwacji. Uczestnicy rejestrowali zażywanie narkotyków i chęć spożywania alkoholu poprzez aktywację urządzenia na nadgarstku i dzienniki oraz zgłaszali się do laboratorium dwa razy w tygodniu przez pierwsze sześć tygodni, a następnie raz w tygodniu przez siedem i osiem tygodni w celu zebrania danych, badania moczu, testów bezpieczeństwa oraz pobierano okresowe próbki krwi w celu oceny poziomów pueraryny.

Tabletki kudzu cena

Tabletki kudzu cena wynosi 30 zł za 60 szt. kapsułek. 

Tabletki kudzu gdzie kupić?

Tabletki kudzu można kupić w naszym sklepie internetowym: https://sklep.terapia-leczenie.pl/tabletki-antyalkoholowe/24-tabletki-przeciwalkoholowe.html

Kudzu tabletki cena

Sprzedawane przez nasz ośrodek Kudzu jest w formie kapsułek w liczbie 60 sztuk - cena 30 zł.

Kudzu działanie uboczne

Bezpieczeństwo tabletek kudzu i ich dzianie uboczne monitorowano w badaniach szeregiem metod, w tym dwa razy w tygodniu oceny parametrów życiowych (tętno spoczynkowe, ciśnienie krwi), zbierając codzienne raporty o skutkach ubocznych przy użyciu dziennego dziennika i dwa razy w tygodniu oceny działań niepożądanych przez personel badawczy. Do zebrania informacji o potencjalnych niepożądanych i poważnych zdarzeniach niepożądanych podczas każdej wizyty w laboratorium wykorzystano standardowy w branży formularz zgłaszania zdarzeń niepożądanych. Działania niepożądane kudzu były również codziennie monitorowane według wpisów w ich dziennikach, a ich przedmioty dotyczyły szerokiego zakresu skarg somatycznych.

Uczestnicy dostarczali również próbki krwi w ciągu 2 do 8 tygodni do badań laboratoryjnych, z czego badano: hematologię (krwinki białe, krwinki czerwone, płytki krwi, hemoglobinę, hematokryt i średnią objętość krwinek), chemię krwi (fosfor, wapń, cholesterol, trójglicerydy i żelazo) , czynność nerek (azot mocznikowy we krwi, kwas moczowy, sód i potas) oraz czynność wątroby (bilirubina [całkowita, bezpośrednia i pośrednia], fosfataza alkaliczna (ALP), dehydrogenaza mleczanowa (LDH), aminotransferaza alaninowa (ALT), aminotransferaza asparaginianowa (AST), transferaza gamma-glutamylowa (GGT), białko całkowite, albumina i globulina). Ponadto uczestnicy byli zobowiązani do wykonania badania EKG podczas wizyty przesiewowej oraz pod koniec fazy leczenia i obserwacji.

Podczas trzech faz badania nad kudzu nie wystąpiły żadne zmiany w zakresie parametrów życiowych, hematologii, chemii krwi, testów czynności nerek lub wątroby. Maksymalne możliwe obserwacje oparto na liczbie zarejestrowanych kategorii skutków ubocznych kudzu, pomnożonej przez liczbę dni badania w każdej fazie, a następnie pomnożonej przez liczbę uczestników uczestniczących w każdej fazie badania. Ogólna częstość występowania działań niepożądanych po kudzu (np. bóle głowy, drżenia, dreszcze, nudności itp.) w obu grupach wynosiła od 1,7 do 3%. Żaden z uczestników badania nie zgłosił żadnej bezsenności, sedacji, zawrotów głowy, niewyraźnego widzenia, szumu w uszach lub zmienionego libido.

Kudzu cena apteka

Kudzu cena w aptekach waha się w zależności od producenta między 30-120 zł. Nasz ośrodek sprzedaje kudzu w cenie 30 zł za 60 kapsułek.

Kudzu apteka internetowa

Kudzu jakie oferuje sklep lub apteka internetowa nie różni się niczym od kudzu dostępnego w naszym ośrodku w sprzedaży internetowej https://sklep.terapia-leczenie.pl/tabletki-antyalkoholowe/24-tabletki-przeciwalkoholowe.html

Korzeń kudzu dawkowanie

Badania korzenia kudzu pozwoliły na określenie skutecznego dawkowania. Każda kapsułka 500 mg korzenia kudzu zawierała dawkę 125 mg izoflawonów (19% pueraryny, 4% daidziny i 2% daidzeiny). Na kapsułkach wykonano środki kontroli jakości, w tym pomiary stabilności chemicznej, aby sprawdzić, czy aktywność nie zmieniła się w trakcie badania ( Ma i in., 2005 ). W badaniu korzenia kudzu dawkowanie wynosiło po 2 kapsułki 500 mg rano: od 6:00 do 8:30; 2 popołudniu: od 14:00 do 16:30 i 2 wieczór: od 21:00 do 23:30, czyli w sumie 6 tabletek kudzu wchodziło na całkowitą dawkę dobową (750 mg izoflawonów). Dostępne w handlu kapsułki żelatynowe służyły jako leczenie placebo.

Aby zachować podwójnie ślepą próbę, kapsułki kudzu i placebo zostały przepakowane w nieprzezroczyste kapsułki. Poranne i wieczorne zestawy tabletek kudzu oprócz standardowej dawki zawierały również tabletkę 25 mg ryboflawiny (witamina B 2). Zestawy kapsułek były indywidualnie pakowane w małe koperty i oznaczone na zewnątrz datą i godziną spożycia. Ponadto uczestnicy zgłaszali zażycie tabletek, zaznaczając pola dnia w dziennikach i wpisy na zegarkach actigraphy na nadgarstku. Próbki moczu były jakościowo analizowane za pomocą HPLC pod kątem poziomów pueraryny co tydzień, zaczynając od drugiego tygodnia linii podstawowej i kontynuując przez dwie wizyty kontrolne. Chociaż od wszystkich uczestników pobrano próbki krwi w celu zbadania bezpieczeństwa kudzu, tylko 12 ostatnich osób pobrało próbki krwi do ilościowej analizy poziomów pueraryny.

Korzeń kudzu apteka

Korzeń kudzu jaki sprzedaje apteka lub sklep internetowy zwykle jest w formie proszku w kapsułkach 500 mg https://sklep.terapia-leczenie.pl/tabletki-antyalkoholowe/24-tabletki-przeciwalkoholowe.html

korzeń kudzu

Kudzu opinie

Badania pozwoliły opracować opinie o kudzu. Dane z urządzenia Actiwatch były głównym źródłem wszystkich analiz tabletek kudzu i opinii o nich. Dziennik służył jako kopia zapasowa do weryfikacji dziennych sum oraz w przypadku awarii sprzętu. Ponadto dzienniki pozwoliły uczestnikom wprowadzić opinie o kudzu oraz dodatkowe dane, których nie można zapisać na zegarku. Głównym punktem końcowym badania skuteczności oraz wysnutych o kudzu opinii była liczba wypitych napojów alkoholowych na tydzień i liczba dni intensywnego picia (tj. 5 lub więcej napojów alkoholowych) na tydzień. Inne mierzone zmienne obejmowały: procent dni bez picia i maksymalną liczbę kolejnych dni bez picia. Sporadyczne brakujące dane z testów Kudzu, opinie zostały uzupełnione z dziennych kopii zapasowych danych. 

W sumie testując kudzu, opinie wysnuto na podstawie badania 21 osób zostało losowo przydzielonych do otrzymywania ekstraktu kudzu (n = 11) lub placebo (n = 10). Podstawą włączenia do analizy danych było ukończenie trzech tygodni leczenia, z czego 10 osób zażywąjcych tabletki kudzu i 7 uczestników biorących placebo spełniło te kryteria. Jeden badany z placebo odpadł z badania w początkowej fazie badania, dwa kolejne zostały usunięte w trzecim tygodniu z powodu nieprzestrzegania procedur badania (np. odmówił noszenia urządzenia do nadgarstka i wypełniania dzienników itp. ), a jeden porzucił po czterech tygodniach z powodu problemów z planowaniem pracy. W grupie tabletek kudzu jedna osoba wycofała się w trzecim tygodniu, a druga wycofała się w piątym tygodniu (zarówno z powodu problemów związanych z planowaniem pracy, jak i ze względu na skutki uboczne).

Podczas dwutygodniowej fazy wyjściowej badania kudzu, opinie były pozytywne, a średnia liczba napojów alkoholowych wypijanych na dzień wynosiła 4,96 ± 1,63 (zakres 2–8) w grupie leczonej kudzu i 4,05 ± 2,52 (zakres 1–8) w grupie otrzymującej placebo i wartości te nie różniły się statystycznie. Zarówno osoby leczone tabletkami kudzu, jak i placebo nieco zmniejszyły picie w pierwszym tygodniu leczenia, ale zmiany te były znaczące tylko w grupie leczonej kudzu. W 2, 3 i 4 tygodniu leczenia kudzu, opinie były ciągle pozytywne, ponieważ nadal obserwowano znaczące obniżenie wartości w porównaniu do picia w grupie leczonej placebo. Pod koniec badania wystąpiła już tendencja do znaczącej różnicy między placebo, a kudzu. Podsumowując badania kudzu, opinie były jednoznaczne: nie stwierdzono istotnych zmian w grupie otrzymującej placebo, natomiast znaczące zmniejszenie picia alkoholu zaobserwowano w 1, 3 i 4 tygodniu leczenia w grupie leczonej tabletkami z kudzu. 

Procent pojedynczych i kolejnych dni abstynencji to dodatkowe sposoby oceny kudzu i opinie dotyczace spożywania alkoholu okazały się być wrażliwymi miernikami wyników (Anton i in., 2002; Maisto i in., 2003 ; O'Malley i in., 2007 ); na oba te wskaźniki w różny sposób wpłynął korzeń kudzu. Leczenie tabletkami kudzu zwiększyło odsetek dni abstyncyjnych o 16% w porównaniu z placebo. W początkowej fazie badania obie grupy uśredniały podobną liczbę kolejnych dni abstynencji z 2,29 ± 0,64 dnia w grupie placebo i 1,80 ± 0,29 w grupie tabletek kudzu, więc nie różniły się one znacząco. Jednak podczas leczenia tabletkami kudzu, liczba kolejnych dni abstynencji wzrosła do 3,90 ± 0,60 w porównaniu z placebo. Ta różnica między terapiami była istotna statystycznie. Warto zauważyć, że uczestnicy ci spożywali tabletki codziennie, a tylko jeden z uczestników otrzymujących placebo i dwóch uczestników otrzymujących kudzu osiągnęło 3 lub więcej kolejnych dni abstynencji podczas fazy początkowej. Jednak w fazie leczenia 9 na 10 leczonych kudzu i tylko 3 na 7 uczestników otrzymujących placebo osiągnęło 3 lub więcej kolejnych dni abstynencji.

Przyjmowanie tabletek zakończono, jednak nadal zbierano od badanych opinie o kudzu celem dokonania oceny wszelkich problemów medycznych związanych z nagłym przerwaniem leczenia tabletkami kudzu oraz ustalenia, czy utrzymały się jakiekolwiek efekty związane z wcześniejszym leczeniem. Liczba dni kontrolowanej konsumpcji, jak i intensywnego picia alkoholu w ciągu tygodnia kontrolnego w grupie kudzu różniły się znacząco od wartości początkowej. Tydzień obserwacji po placebo nie różnił się znacząco od wartości wyjściowej dla obu miar. W przypadku intensywnych dni spożywania alkoholu analizy wykazały, że istnieje różnica w grupie (placebo, a kudzu) w porównaniu z grupą kudzu, która jest znacznie niższa niż w grupie placebo.

Kudzu sklep

Kudzu można kupić w tradycyjnym sklepie ze zdrową żywnością lub w naszym sklepie internetowym https://sklep.terapia-leczenie.pl/tabletki-antyalkoholowe/24-tabletki-przeciwalkoholowe.html

Kudzu na co pomaga?

Badanie miało dać odpowiedź: na co pomaga kudzu. Pomimo obserwowania statystycznie istotnego zmniejszenia spożycia alkoholu, nie znaleziono żadnych oznak, że kudzu pomaga na zmniejszenie głodu alkoholowego. Było to widoczne w globalnej analizie danych pozyskanych z dzienników codziennie wypełnianych przez badanych na wszystkich etapach badania. Uczestnicy konsekwentnie oceniali swoje pragnienie spożywania alkoholu w przedziale 4–5 punktów (w skali Likerta 0–10 punktów). W grupie placebo ich średnie wyniki w zakresie głodu wyniosły 4,8 ± 1,5 podczas wizyty początkowej, 5,2 ± 1,2 podczas leczenia i 4,3 ± 2,4 w okresie obserwacji. W grupie leczonej kudzu ich średnie wyniki głodu wyniosły 5,0 ± 1,1 podczas wizyty początkowej, 4,4 ± 1,0 podczas leczenia i 4,3 ± 0,8 podczas okresu obserwacji. Podsumowując kudzu pomaga zmniejszyć poziom picia alkoholu podczas picia, ale nie stwierdzono istotnych różnić, aby kudzu pomagało na zmniejszenie pragnienia picia alkoholu.

Gdzie kupić kudzu?

Kudzu można kupić w naszym sklepie internetowym pod adresem https://sklep.terapia-leczenie.pl/tabletki-antyalkoholowe/24-tabletki-przeciwalkoholowe.html Można je również kupić w tradycyjnych sklepach ze zdrową żywnścią.

Korzeń kudzu a palenie

Ponieważ tytoń i alkohol są często spożywane razem, zebrano również dane na temat wpływu zażywania korzenia kudzu na palenie papierosów aby ustalić, czy palenie tytoniu może się zmienić równolegle ze zmianą spożycia alkoholu lub ewentualnie, czy nastąpił kompensacyjny wzrost palenia. Jak wspomniano w początkowej fazie badania tylko 7 osób w grupie leczonej korzeniem kudzu paliło papierosy, względem 3 osób w grupie placebo (4,59 ± 5,68 papierosów / dzień dla leczonych kudzu i 2,55 ± 3,42 papierosów / dzień dla pacjentów otrzymujących placebo). Podczas badania wpływ korzenia kudzu na palenie był wyraźny, ponieważ liczba palonych papierosów dziennie spadła odpowiednio do 2,3 ± 3,26 i 2,0 ± 2,07 odpowiednio u pacjentów leczonych kudzu i placebo. Mimo widocznego niewielkiego zmniejszenia palenia tytoniu u osób leczonych korzeniem kudzu to nie wpłynął on znacząco na zmniejszenie palenia papierosów. Jednak badanie to nie zostało zaprojektowane w celu przetestowania hipotezy wpływu korzenia kudzu na palenie papierosów, ponieważ osoby docelowo badano pod kątem niskiego spożycia alkoholu, a nie tytoniu.

Tabletki kudzu działanie

Najważniejszym stwierdzeniem w niniejszym badaniu jest to, że jednak tabletki kudzu mają działanie zmniejszające poziom spożywania alkoholu. Wykazano w badaniu, że 4-tygodniowe leczenie tabletkami kudzu znacznie ograniczyło picie alkoholu w grupie osób pijących intensywnie podczas jednej nocy z dostępem do preferowanej marki piwa w symulowanym środowisku naturalnym ( Lukas i in., 2005 ). Niniejsze badanie ujawniło, że ekstrakt kudzu jest również skuteczny u osób pijących intensywnie w domu, pracy i / lub środowisku szkolnym. Ponieważ tabletki kudzu i działanie na zachowania związane z piciem mierzono za pomocą urządzenia do akrygrafii na nadgarstku, naukowcy byli w stanie monitorować spożycie alkoholu w sposób ciągły, 24 godziny na dobę i siedem dni w tygodniu. 

Badania wykazały, że tabletki kudzu miały działanie zmniejszające spożycie alkoholu, które odpowiadało 34–57% redukcji w ciągu tych kilku tygodni leczenia, a ograniczenie picia w trakcie leczenia placebo wynosiło od 5,8–36%. 

Tabletki kudzu root opinie

Po porzeprowadzonych badaniach tabletki kudzu root otrzymały pozytywne opinie. Redukcję picia alkoholu u leczonych tabletkami kudzu zaobserwowano już w drugim tygodniu leczenia i zmiana ta utrzymywała się przez cztery tygodnie leczenia. Ponadto te dwa okresy (wstępny i zaawansowany) znacznie różniły się procentem dni abstynencji oraz liczbą kolejnych dni abstynencji. Naukowcy stwierdzili, że zwiększenie kolejnych dni abstynencji są pożądanym rezultatem dobrych opinii o kudzu w ramach programu leczenia alkoholizmu, szczególnie w początkowej fazie leczenia ( Washton i Zweben, 2006 ). Fakt, że tabletki kudzu root dostały dobre opinie wynikał z tego, że prawie podwoiły one liczbę kolejnych dni, w których osoby utrzymywały abstynencję co sugeruje, że kudzu root może być przydatnym dodatkiem w pierwszych tygodniach leczenia osób uzależnionych od alkoholu.

Tabletki kudzu root cena

Tabletki kudzu root cena zależy od kilku czynników tj. od masy kapsułki oraz ich liczby. Nasz ośrodek sprzedaje tabletki kudzu root, których cena wynosi 30 zł za 60 kapsułek.

Kudzu root sklep

Kudzu root sprzedajemy przez nasz sklep internetowy pod adresem https://sklep.terapia-leczenie.pl/tabletki-antyalkoholowe/24-tabletki-przeciwalkoholowe.html

Kudzu efekty

W badaniach odkryto, że korzeń kudzu ma efekty zmniejszające spożycie alkoholu bez zmniejszenia pragnienia spożywania alkoholu (głodu alkoholowego), co wydawało się sprzeczne z intuicją. Ważne jest jednak aby uznać, że jedną z głównych słabości miernika, który stosowano do rejestrowania głodu alkoholowego (chęci picia alkoholu) było to, że był on jednowymiarowy, a w rzeczywistości głód narkotykowy i alkoholowy jest zachowaniem wieloaspektowym (więcej na ten temat można przeczytać w artykule głód alkoholowy). Prostota urządzenia ActiWatch ® Score z pewnością pomogła utrzymać zgodność i wyraźnie dała uczestnikom możliwość szybkiego zgłoszenia najbardziej podstawowego aspektu chęci używania alkoholu w czasie rzeczywistym, ale nastąpiło to kosztem uzyskania bardziej wielowymiarowej oceny pożądania lub głodu alkoholu. Jest też całkiem prawdopodobne, że chęć spożywania alkoholu w warunkach ambulatoryjnych nie może zostać uchwycona jednym pytaniem, jednak w poprzednim badaniu również zaobserwowano brak wpływu na pragnienie alkoholu.

Jeżeli ktoś szuka preparatów na głód alkoholowy, to więcej w temacie można przeczytac w artykułach: Leki na alkoholizm i Tabletki na alkoholizm.

W trakcie badania kudzu wykazywało efekty, ale wskaźniki picia alkoholu podczas fazy kontrolnej były zmniejszone w porównaniu do wartości wyjściowej zarówno w grupach leczonych kudzu, jak i placebo. Jednak co ważniejsze, to spodziewano się, że po zakończeniu badania i zazywania kudzu efekty znikną. Zakładano, że po oczyszczeniu organizmu z kudzu efekty terapeutyczne ustąpią, wnioskowano tak na podstawie wyników farmakokinetycznych ( Penetar i in., 2006 ). Ograniczone picie przez obie grupy podczas fazy kontrolnej mogło być spowodowane też tym, że przypomniano uczestnikom, iż spełniają kryteria uzależnienia od alkoholu, dlatego po badaniu zaproponowano im skierowanie na leczenie konwencjonalne.

Korzeń kudzu właściwości lecznicze

Wcześniejsze badania korzenia kudzu i ich właściwości leczniczych przeprowadzone w warunkach ambulatoryjnych wykazały, że kudzu nie miało wpływu na utrzymanie trzeźwości lub zmianę głodu alkoholu ( Shebek i Rindone, 2000 ). Jednak autorzy ci zauważyli, że odsetek rezygnacji z picia był duży mimo, że nie zebrano żadnych miar zgodności i nie dostarczono żadnych informacji na temat pochodzenia, jakości ani zawartości preparatu kudzu. Przeanalizowano różne komercyjne preparaty korzenia kudzu i stwierdzono, że właściwości lecznicze nie różnią się znacznie pod względem stężenia izoflawonu od 0–50% deklarowanych kwot na opakowaniach). Wszystkie powyższe czynniki mogły przyczynić się do negatywnych wyników tego badania.

W tej analizie zastosowano dwie różne metody biochemiczne badania korzenia kudzu i jego właściwości leczniczych przez badanie poziomu ryboflawiny w moczu i pueraryny w osoczu. Brak efektów ubocznych po czterech tygodniach leczenia zarówno ekstraktem z placebo, jak i ekstraktem z korzenia kudzu jest prawdopodobnie jedną z głównych przyczyn wysokiego wskaźnika przestrzegania zaleceń lekarskich. Znaki czynności życiowych, pomiary chemii krwi, testy czynności wątroby i analizy moczu były prawidłowe. W szczególności jedno badanie na zwierzętach wykazało, że ekstrakt z korzenia kudzu i jego własciwości lecznicze są bardzo bezpieczne, nawet po stosunkowo dużych dawkach (2 g / dzień) przez 3 miesiące leczenia ( Keyler i wsp., (2002) .

Czy kudzu jest skuteczne?

Ważne jest, aby ostatecznie stwierdzić, czy kudzu jest skuteczne na picie alkoholu. W badaniach naukowych wykazano, że kudzu jest skuteczne, mimo, że picie alkoholu nie zostało całkowicie wyeliminowane przez zażywanie kudzu w niniejszym badaniu, to zostało ono zmniejszone od picia podstawowego o średnio 45% w ciągu czterech tygodni leczenia. Z punktu widzenia redukcji szkód kudzu jest skuteczne, ponieważ daje pożądany rezultat dla populacji osób pijących intensywnie, szczególnie gdy weźmie się pod uwagę, że ekstrakt kudzu nie miał żadnych objawów niepożądanych ani nawet minimalnych skutków ubocznych. Dodatkowo wykazano, że ekstrakt kudzu nie wzmaga odurzających działań alkoholu (Penetar i in., 2010) i nie zakłóca aktywności budzenia się podczas snu ( Bracken i in.,2011 ). Odkrycia te w połączeniu z niniejszym raportem potwierdzają pogląd, że ekstrakt kudzu może być skuteczny jako uzupełnienie kompleksowego programu leczenia i w połączeniu z innymi lekami na głód alkoholowy, tak aby dawka innego (mocniejszego) leku mogła zostać zmniejszona i tym samym zmniejszyć częstość występowania skutków ubocznych farmakoterapii. Ponadto nie było to badanie kliniczne dotyczące leczenia,a skuteczności kudzu, więc jego wpływ na spożycie alkoholu mógł być silniejszy u osób poszukujących leczenia uzależnień.

Ograniczenia tego badania obejmują:

1) stosunkowo niewielką liczebność próby; 

2) krótki (4-tygodniowy) okres leczenia; 

3) uwzględniono tylko młodych mężczyzn pijących piwo; 

4) przeprowadzono tylko wizualną kontrolę fluorescencji ryboflawiny; 

5) odstępy między dawkami trzy razy dziennie mogą nie być optymalne; 

6) zastosowano jednowymiarową miarę „pragnienia alkoholu”. 

Pomimo tych ograniczeń istotność statystyczną skuteczności kudzu zaobserwowano w wielu podstawowych miarach picia to uczestnicy nie szukali leczenia, dłuższy okres badania z pewnością miałby znacznie więcej rezygnacji. Planowane są przyszłe badania obejmujące starszych pacjentów, którzy piją dłużej.

Kudzu gdzie kupić?

Kudzu można kupić w sprzedaży internetowej prowadzonej przez nasz ośrodek w cenie 30 zł za 60 kapsułek. Aby kupić kudzu wystarczy odwiedzić nasz sklep pod adresem https://sklep.terapia-leczenie.pl/tabletki-antyalkoholowe/24-tabletki-przeciwalkoholowe.html

Korzeń kudzu zastosowanie

Podsumowując, wyniki niniejszego badania pokazują, że cztery tygodnie leczenia ekstraktem z korzenia kudzu może mieć zastosowanie celem zmniejszeniem spożycia alkoholu wśród osób pijących intensywnie, które nie szukają innego leczenia swojego uzależnienia. Przewagą zastosowania korzenia kudzu nad innymi lekami może być to, że:

1) społeczeństwo przyjmuje rolę, jaką pełnią alternatywne metody ograniczania picia, więc istnieje wyraźne zainteresowanie wypróbowaniem nowatorskich terapii; 

2) niska częstość występowania działań niepożądanych pomaga utrzymać przestrzeganie zażywania;

3) ekstrakt z korzenia kudzu wydaje się działać dość szybko (w ciągu 2-3 tygodni), więc prawdopodobieństwo, że dana osoba „się podda”, ponieważ lek „nie działa”, może zostać zmniejszone. 

Na zakończenie należy zauważyć, że dodatkowe badania są wyraźnie uzasadnione, aby dokładnie określić, w jaki sposób ten preparat może pasować do obecnych programów leczenia uzaleznienia od alkoholu.

Pełny opis badań w oryginale znajduje się pod adresem: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3562758/ 

Nasz blog

Wszywka alkoholowa

Z tego artykułu dowiesz się: co to jest wszywka? co to jest wszywka alkoholowa? jakie ma działanie...

Leki na głód alkoholowy

Leczenie uzależnienia od alkoholu w ramach kompleksowego podejścia do tego problemu powinno składać...

Czym jest delirium alkoholowe? Objawy, leczenie

Delirium alkoholowe, inaczej nazywane "gwałtownym odstawieniem alkoholu" czy "gorączką alkoholową...

Tabletki przeciwalkoholowe

Tabletki przeciwalkoholowe są coraz popularniejszym uzupełnieniem terapii uzależnień. W artykule...

Tabletki antyalkoholowe

Tabletki antyalkoholowe - co to jest, czy są skuteczne i gdzie je kupić?

Głód alkoholowy

Głód alkoholowy - co to takiego, czy wogóle istnieje, jaki ma wpływ na picie i jak mu zaradzić?

Tabletki na alkoholizm

Czy tabletki na alkoholizm mogą pomóc opanowaniu uzależnienia? Poniżej prezentujemy artykuł, który...

Baclofen

Baclofen stosowany jako lek na alkoholizm jest obecnie coraz bardziej popularny. Czy rzeczywiście...

Dlaczego mężczyzna pije?

Żaden „lek” nie jest tak niebezpieczny dla mężczyzn jak alkohol. Spośród wszystkich osób...

Nowe narkotyki w Polsce

Nowe narkotyki syntetyczne (Dopalacze) to nazwa funkcjonująca w powszechnym użyciu, która opisuje...

Dopalacze

Termin dopalacz (Designer drug) opisuje syntetyczną substancją psychoaktywną, sprzedawaną...

Uzależnienie od hazardu

Nowe badanie wykazało, że uzależnienie od hazardu aktywuje te same szlaki mózgowe, co głód...

Przyczyny uzależnienia od hazardu

Wyniki badań sugerują, że zaburzenia poznawcze (wypaczone myślenie) odgrywają ważną rolę w...