Jak zmusić alkoholika do leczenia?

jak zmusić alkoholika do leczenia

Jak zmusić alkoholika do leczenia

Chęć do wprowadzania zmian w życiu osób uzależnionych jest kluczowa dla skuteczności terapii. Duża część uczestników terapii ma do zmian bardzo dwuznaczny stosunek. Gotowość do zmian jest u nich uzależniona od sytuacji życiowej w jakiej się znajdują. Wg modelu Prochaski i DiClemente (2006) istnieje pięć etapów zmiany: przedrefleksyjny, refleksyjny, przygotowujący zmianę, wprowadzający zmianę i utrwalający zmianę.

W pierwszej fazie – przedrefleksyjnej, osoby mają małą świadomość problemów z uzależnieniem i nie mają ochoty ani na rozmowę o nich ani na zmianę. Na tym etapie należy wychwytywać każdy moment "słabości", celem zmotywowania do leczenia. W tym celu można wykorzystywać momenty tzw. "upadania na dno", "kace" i inne destrukcyjne skutki uzależnienia. Należy konfrontować alkoholika ze stratami wynikającymi z picia, nie unikać rozmowy o nich ani ich nie ukrywać. W ekstremalnym przypadku należy złożyć wniosek o tzw. "przymusowe leczenie alkoholika".

W drugiej refleksyjnej uzależnieni już mają chęć na rozmowę o sprawach związanych ze swoim uzależnieniem i myślą nad zmianą sytuacji, ale jeszcze nic nie robią w tym kierunku. Na tym etapie osoby mają jeszcze dwojakość w myśleniu, ale już nie unikają konfrontacji z faktami dotyczącymi picia alkoholu.

Na trzecim etapie – przygotowania zmiany– alkoholicy już mają ochotę na wdrożenie zmian i szukają wsparcia aby to skutecznie zrobić czyli rozpocząć leczenie alkoholowe. Uświadamiają sobie co i jak chcą zmienić w swoim życiu oraz co jest im do tego potrzebne aby skutecznie na długi czas utrzymywać abstynencję.

Na przedostatnim etapie – wprowadzania zmian – alkoholicy są już pewni co do zmian i zaczynają działać wprowadzając je. Jest to bardzo wrażliwy okres, wymaga on wsparcia ze strony rodziny i terapeutów, aby zminimalizować ryzyko porażki i wystąpienia nawrotu uzależnienia.

W ostatniej fazie - utrwalającej zmianę - alkoholicy muszą utrzymać to co wypracowali w fazach drugiej i trzeciej. Wtedy również potrzebne jest wsparcie i zwiększona czujność.

Proces przechodzenia przez wszystkie fazy nie jest jednostajny, zdarzają się cofnięcia do poprzednich faz oraz dłuższe zatrzymania w jednej fazie.

Podsumowując cały proces zmiany, wsparcie niezbędne jest na każdym etapie. Zaczynając od pierwszej fazy „nieświadomości problemu z piciem” wsparcie może polegać na rozmowach konfrontujących (interwencja wg Johnsona - patrz Blog - https://www.uzalezniony.pl/jak-zmusic-kogos-do-terapii ), czy nawet na złożeniu wniosku o przymusowe leczenie, aby osobę „pchnąć” w zmianę. W drugiej fazie z pomocą mogą przyjść rozmowy motywujące bazujące na stratach powstałych w wyniku uzależnienia (tzw. podwyższanie dna). W trzeciej pomaga edukowanie co do pożądanego kierunku działań, wyboru metod, ustalenia celów (wybór metody leczenia, trybu itp.). Przedostatnia faza to terapia uzależnienia, a ostatnia to zapobieganie nawrotom i utrwalanie nowych schematów zachowań.

Nasz blog

Kudzu

Czy Kudzu jest skuteczne w zmniejszaniu spożycia alkoholu?

Tabletki przeciwalkoholowe

Tabletki przeciwalkoholowe są coraz popularniejszym uzupełnieniem terapii uzależnień. W artykule...

Tabletki antyalkoholowe

Tabletki antyalkoholowe - co to jest, czy są skuteczne i gdzie je kupić?

Głód alkoholowy

Głód alkoholowy - co to takiego, czy wogóle istnieje, jaki ma wpływ na picie i jak mu zaradzić?

Tabletki na alkoholizm

Czy tabletki na alkoholizm mogą pomóc opanowaniu uzależnienia? Poniżej prezentujemy artykuł, który...

Baclofen

Baclofen stosowany jako lek na alkoholizm jest obecnie coraz bardziej popularny. Czy rzeczywiście...

Dlaczego mężczyzna pije?

Żaden „lek” nie jest tak niebezpieczny dla mężczyzn jak alkohol. Spośród wszystkich osób...

Nowe narkotyki w Polsce

Nowe narkotyki syntetyczne (Dopalacze) to nazwa funkcjonująca w powszechnym użyciu, która opisuje...

Dopalacze

Termin dopalacz (Designer drug) opisuje syntetyczną substancją psychoaktywną, sprzedawaną...

Uzależnienie od hazardu

Nowe badanie wykazało, że uzależnienie od hazardu aktywuje te same szlaki mózgowe, co głód...

Przyczyny uzależnienia od hazardu

Wyniki badań sugerują, że zaburzenia poznawcze (wypaczone myślenie) odgrywają ważną rolę w...

Marihuana lecznicza

Artykuł na temat stosowania medycznej marihuany dla dzieci i młodzieży z zaburzeniami rozwojowymi i...

Demencja alkoholowa

Nadużywanie alkoholu jest najważniejszym, ale możliwym do uniknięcia czynnikiem ryzyka rozwoju...